Privaatsuspoliitika

1. Milliseid isikuandmeid me kogume ja töötleme?  

  • Isikuandmed, mida kogume ja töötleme Sinu ostu sooritamisel:  

Nimi, perekonnanimi, meiliaadress, telefoninumber, kohaletoimetamise aadress, kauba kohaletoimetamise viis, makseviis, makse üksikasjad (näiteks pangakonto number), IP-aadress.

Samuti meie e-poe sirvimise ajalugu, maksete ajalugu, vastastikuse kommunikatsiooni ajalugu (elektrooniline kirjavahetus ja telefonivestlused).

2. Millistel eesmärkidel kogume ja töötleme isikuandmeid?  

–  Me kogume Sinu isikuandmeid selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle neid hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. 

–  Ostu-müügi lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil.

Juhul kui Sa ei esita meile andmeid ostu kohta ei saa me üle anda Sulle kaupa, kuna nende andmete omamine on meile vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. Samuti tuleneb kohustus omada neid isikuandmeid Eesti Vabariigi õigusaktidest, mis reguleerivad interneti kaudu tehtud tehinguid ja raamatupidamist.

–  Selleks, et säästa Sinu aega ning automatiseeritud vahendite abil valida just teile aktuaalsed esemed.

–  Üldise ja isikupärastatud pakkumise eesmärgil töötleme Sinu isikuandmeid ainult uudiskirja teenuse tellimisel. 

Sinul on õigus oma tellimust igal ajal tühistada. Sa saad teenuse tühistada saates meile oma teenusest loobumisavalduse e-posti teel merch@nahtamatudloomad.ee.

–  Soovime, et meie e-poe kasutamine oleks Sinu jaoks lihtne ja mugav, seetõttu analüüsime pidevalt oma tegevusi, mille käigus haldame küpsiste andmeid.

3. Kas võib enda isikuandmete töötlemisega mitte nõustuda?

  • Sul on alati võimalus mitte nõustuda teie isikuandmete töötlemisega, mida viiakse läbi Sinu nõusoleku alusel.  Kahjuks, ilma tellimuse täitmiseks nõutavate andmeteta ostu lõpetamine pole võimalik.

4. Kellele edastatakse Sinu isikuandmed?

–  Isikuandmed on edastatavad vaid usaldusväärsetele kolmandatele pooltele, kellega oleme sõlminud lepingud ja ainult sellises ulatuses, kui on vajalik teenuse osutamiseks. Nõuetekohase teenuse osutamiseks edastame Teie isikuandmeid enda järgmistele partneritele: 

Maksekeskus AS-le maksete teostamiseks;

Kullerteenust osutavatele ettevõtetele, kes tarnivad kaupa Sinu poolt näidatud aadressidele; 

Kauba tarnijatele. 

–  Lisaks esitame Teie isikuandmeid:  

Õiguskaitseasutustele vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele; 

Riigiasutustele ja kohtutele, kui sellist nõuet näevad ette kohaldatavad õigusaktid.  

5. Kui kaua säilitame Sinu isikuandmeid? 

  • Sinu isikuandmed  on säilitatavad nii kaua, kui see on vajalik kauba soetamise lepingu täitmiseks ja vähemalt nii kaua, kui seda  kohustavad meid tegema meie tegevust reguleerivad õigusaktid. Teie isikuandmeid säilitatakse Teie nõusoleku tagasivõtmise päevani.

6. Kuidas saab tutvuda meie poolt töödeldavate isikuandmetega?  

  • Sul on õigus tutvuda Sinu isikuandmetega, mida me töötleme. Et enda isikuandmetega tutvuda, pallen saada meile taotlus meili teel: merch@nahtamatudloomad.ee

7. Kuidas saab muuta enda isikuandmeid?  

  • Kui oled märganud, et Sinu isikuandmed on ebatäpsed ja soovid neid muuta või täpsustada, siis saad seda teha järgmistel viisidel:  

Enda isiklikul kontol minu profiili muutmise keskkonnas; 

Saates meile taotluse meili teel: merch@nahtamatudloomad.ee.

8. Kas saab nõuda enda isikuandmete kustutamist?

  • Sul on õigus esitada taotlus, et me ei töötleks Sinu isikuandmeid ja hävitaks need. Sinu isikuandmed hävitatakse peale Teie taotluse saamist.  
  • Sinu isikuandmeid ei hävitata meie andmebaasist, kui peale taotluse saamist teeme kindlaks, et:

Sinu isikuandmed on vajalikud andmete kogumise ja töötlemise eesmärkide saavutamiseks;

Sa ei ole nõustunud isikuandmete töötlemisega, kuid selline töötlemine on vajalik meie seaduslike õiguste kaitsmiseks;  

Euroopa Liidu ja siseriiklikud õigusaktid kohustavad meid Sinu isikuandmeid töötlema. 

–  Taotluse Sinu isikuandmete kustutamiseks saad esitada järgmistel viisidel:  

Enda isiklikul kontol; 

Saates meile taotluse meili teel: merch@nahtamatudloomad.ee;

9. Kas saab tühistada enda isikuandmete töötlemise nõusoleku?

–  Te saate tühistada enda nõusoleku isikuandmete töötlemiseks igal ajal.  Nõusoleku saate tühistada mitmel viisil: 

Enda isiklikul kontol, minu profiili  muutmise keskkonnas;  

Saates meile taotluse meili teel: merch@nahtamatudloomad.ee.

10. Mis on küpsised? 

–  Küpsised on väiksed tekstifailid, mis on saadetakse Sinu seadmesse, kui külastad vastavat veebilehte. Küpsised aitavad meil tunda ära Sinu seadet ja parandada meie veebilehe funktsionaalsust ning selle kasutamist. 
Kui Sa tunned, et Sinu õigusi on rikutud, saad enda õiguste kaitsmiseks pöörduda riikliku andmekaitse inspektsiooni poole. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed on leitavad siin.